Mljekarstvo se u selu Lonji počelo razvijati 1924. godine kada je u selu Lonji osnovana zadružna mljekara koja se nije dugo održala zbog slabe organizacije i poslovnosti. Nakon njezine likvidacije 1926. godine Nikola Zebić Šunkini, Mijo Zebić Rajz otkupili su cjelokupno postrojenje mljekare i nastavili sa mljekarstvom u kući Nikole Zebića. Dali su joj ime "Prva lonjska mljekara".
Otkup mlijeka stimulativno je djelovao na seljake pa se je stočni fond dojnih krava povećavao. Mljekara je uspješno poslovala proizvodeći sir trapist i vrhnje, što je pobudilo interes za otvaranje novih mljekara. Tako je ubrzo otvorio mljekaru Nikola Ciprić Tobijin.
Mijo Zebić Rajz odvojio se od Nikole Zebića Šunkinog i osnovao vlastitu mljekaru.Nešto iza njega otvorio je mljekaru i Josip Zebić Rajzev, bratić Mije Zebića Rajza a nakon njih otvorio je mljekaru i trgovac Tomo Matal s namjerom da bude konkurencija svima.
Tako je svojevremeno u selu Lonji poslovalo pet mljekara.Neke od njih proizvodile su samo sir trapist a neke i vrhnje. Otkup mlijeka vršen je u svim okolnim selima. Sa radom su se održale do Drugog svjetskog rata.


 
 

Selo Lonja /O Lonji /Povijest /Stari Zanati /Stare Slike /Običaji /Nove Slike/Lonjska Iža /Seoski Turizam

Zlatna bućka / Zanimljivosti