Lonja je srednje veliko naselje u Parku prirode Lonjsko Polje smješteno na mjestu nekadašnjeg utoka Stare Lonje u Savu, uz cestu Sisak – Jasenovac koja prati riječni tok. Selo sa samo 171 stalnim stanovnikom i 73 kućanstva razvilo se s jedne strane ceste sjeverno od savskoga nasipa. Uz tu glavnu seosku cestu smještena je glavnina kuća, dok su preostale smještene uz nekoliko sporednih odvojaka, kojih je više u zapadnom dijelu naselja. Okućnice su pretežno široke i kratke sa zgradama organiziranima "u ključ" i pri dnu zatvorene velikom gospodarskom zgradom. Najstariji dio naselja (sjeverno od crkve) nekada su nastanjivale obiteljske zajednice-zadruge. Tu je sačuvano nekoliko cjelovitih gospodarstava i više tipova drvenih stambenih kuća, uglavnom na kat, s trijemovima i bez. U ostalom dijelu naselja prevladavaju prizemne kuće, a uz sačuvane stare stambeno gospodarske ili samo gospodarske grade se nove, pretežno prizemne kuće. Ukupno je u selu sačuvano 76 drvenih kuća (62 prizemnice i 14 katnica ) različitih tipova i veličina. Više je starih kuća prepravljano ili dograđivano uz uporabu opeke ili betona. Središte mjesta, gdje je i razvijenija komunikacijska mreža, određuje crkva Sv. Duha. Tu se nalazi zgrada stare seoske škole, a na suprotnoj strani ceste i Vatrogasni dom. Zapadno od naselja, pokraj ceste za susjedno selo Suvoj, smješteno je seosko groblje sa skromnom kapelicom. Kako su već bile dvije poplave oko cijeloga sela i ostalih sela na sjeveru napravljen je zemljani nasip koji štiti od poplave. Naselje je oštećeno u Domovinskom ratu 1991. godine a najteže je stradala župna crkva čija je obnova pokrenuta 1991.godine.