Kovači
Mesari  
  Kolari i Drvotokari Mljekari
  Uljari
  Ciglari
  Mlinari i Pilari
  Ribari
  Pčelari
  Pekari Lovci
   
 

Prema kazivanjima i sjećanjima Lonjanca Antuna Josipa Lovrića uzetih iz knjige "Monografija sela Lonje ".

Uzimanje podataka sa ove stranice podliježe zaštiti autorskih prava i mogu se koristiti samo za kućnu upotrebu.