Žitelji sela Lonje dugo nisu imali svoga bačvara iako je postojala potreba za bačvarskim proizvodima. Svoje potrebe podmirivali su kupovanjem na sajmovima ili narudžbom kod bačvara u drugim mjestima. U selu Lonji bačvarski zanat pojavio se 1925. kada je u selo sa sinom Ivanom došao bačvarski majstor Stjepan Sopić. Oni su dolazili povremeno kako se kada javljao interes za bačvarske proizvode. Kada stari majstor Stjepan Sopić zbog starosti i bolesti nije više mogao dolaziti njegov sin Ivan Sopić došao je sam i ostao živjeti u Lonji. Oženio se lonjskom djevojkom Slavicom Ciprić i zasnovao uspješnu obitelj. Bio je dobar bačvarski majstor poznat i u okolici pa je uvijek imao dosta posla. Prestao je sa radom oko 1960.godine pa je to bio kraj bačvarskog zanata u Lonji.
 

 

Selo Lonja /O Lonji /Povijest /Stari Zanati /Stare Slike /Običaji /Nove Slike/Lonjska Iža /Seoski Turizam

Zlatna bućka / Zanimljivosti