Nikola Zebić Šunkin kolar kad je napustio kolarski zanat osnovao je ciglanu koju je uspješno vodio od 1923. godine do početka Drugog svjetskog rata. Po završetku Drugog svjetskog rata Seljačka radna zadruga pristupila je obnovi ciglane ali nije bilo uspjeha. Ciglana je proizvodila standarnu ciglu i biber crijep dobre kvalitete.

 

 

Selo Lonja /O Lonji /Povijest /Stari Zanati /Stare Slike /Običaji /Nove Slike/Lonjska Iža /Seoski Turizam

Zlatna bućka / Zanimljivosti