Kad se dijete rodi, nadje mu se kum i kuma, a dotle ga ukućne babe primu, okuplju, poviju i u zibku metnu.Djeteta do poslije krštenja ne dadu nikome vidjeti, niti o njem govora povadjati, dokle god kumovi nedodju, da mu već po spolu, volji roditeljah i rodbine ime neizaberu.Navada je da dotični župnik uviek uzme ime noćnoga svetca ili svetice, te ako kumovi nepristaju, na to često jim i popušća.

Po krštenju ode kum doma, a kuma (štono mu je većinom supruga) s kumčetom k majci i očituje rodu kod župnika upisano ime.Zanese ga za „plajete“ *) i stavi povito na zibar uza krevet da ga laglje mati uzdaja.Kuma po doručku odlazi ka kući i pripravlja kroz osam danah prvu pogaču, štono ju s makaruni, čorbom, pečenkom, i kakvim god jošte pićem mora ponieti, a dotle ju kuća s rodbinom uzdržaje i k djetetu prigledje.Te od osmoga dana briga je njena hranit si kumu, dok neustane iza plajetah.Naravno je, da se tada sama sobom natječe i nastoji si kumu čim ljepše podvoriti : jer ju onda očevidke oda svuda hvale i rado ju za kumu uzimlju.Al ako ona porodi, onda šilo za ognjilo, te po tom su si skoro svi župljani kumovi.Odležav tako za plajeti dvije do tri nedjelje, (kako se koja zdrava ćuti), ustane većinom u oči onoga dana, u kom je rodila , i ide na upeljivanje.A to je gdjekod gorki kalež ; jer ih ima žalibože i takovih, koje su malo kad ili nikad kroz ljeto crkvu polazile.O kako jim se koža kroji! Došav od mise (rane ili poldanice) pozove s mužem i počasti kumove, kojom sgodom donesu kumčetu ma kakvu milošću.Po časti, kadno ih izprate barem do dvorišnih vratah, vierni su si kumovi.Kum se s početka češće kumčeta spomene i dolazi ga pohadjati, nu kasnije čini se kao da kuma mah preuzimlje.A kad čedo prohoda, živi kao u zabiti od njih, dokle god neodraste, te se štimaju njime ako je čestito, pače istu pomoć odanj zagledaju.Ako pako diete prije krštjenja umre, što se malo kada bude, tvore u zlo župnika, a ne da ga hatajuć za sveti spas naravnom vodom sami okrste, to bo bi bila velika čarolija! pretvarati se popom !

 

*) U zabitnom kakvom kutu od sobe prikvačene su za sljeme četiri plahte i vise do talah o slici četverokuta, gdjeno je postelja, majčina vjerenica, a uza nju zibar (klupa prljem ili prlji ogradjena;kad se ceba, da zibka ne spane ) na kom je zibka, a u njoj otroče; i to su plajeti.

 
 

Selo Lonja /O Lonji /Povijest /Stari Zanati /Stare Slike /Običaji /Nove Slike/Lonjska Iža /Seoski Turizam

Zlatna bućka / Zanimljivosti